Na een overlijden willen de bestaanden graag weten of er sprake is van een uitvaartverzekering en bij welke uitvaartverzekeraar deze is afgesloten. Helaas is deze informatie niet altijd direct voor handen. De polis kan zoek zijn geraakt of de naam van de verzekeraar komt niet bekend voor. In dit soort gevallen kunt u uit laten zoeken hoe het precies zit.

Het Verbond  van Verzekeraars heeft een zoekservice voor polissen. Op de website kunt u een aanvraag indienen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U moet er eerst zelf alles aan gedaan hebben om na te gaan of en waar er een polis loopt. Heeft u bijvoorbeeld een polis waarop de naam van de verzekeraar staat? Neem dan eerst contact op. Bestaat de verzekeraar inmiddels niet meer of is deze opgegaan in een andere verzekeraar? Neem dan ook met de nieuwe verzekeraar contact op.

Zoekservice polis van overledene

Het kan voorkomen dat u het polisblad van de overledene niet meer kan vinden. Als u er zeker van wilt zijn of de overledene was verzekerd, dan kunt u een aanvraag voor een onderzoek indienen. Het verbond van Verzekeraars gaat dan bij de verzekeraars na of de persoon in kwestie verzekerd was. Hier gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u op de website van het verbond.

Nuttige links

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.

Stuur e-mail