De vijf kernprincipes

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in duurzaamheid en maken tijdens hun leven bewuste keuzes  die hier bij passen. Als uitvaartondernemer willen wij onze opdrachtgevers hierin ondersteunen door het aanbieden van duurzame producten en diensten.

Daarnaast willen wij een positieve bijdrage leveren aan onze omgeving. Daarom staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog op onze agenda. Dat betekent dat we onze bedrijfsvoering zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk inrichten. Met een scherp oog voor het welzijn van mens en natuur. Dat doen we op basis van vijf kernprincipes.

1. Goed werkgeverschap

Ons personeel is het hart van onze onderneming. Wij bieden hen naast goede arbeidsvoorwaarden ook de ruimte om zich persoonlijk te ontwikkelen door middel van scholing of een cursus. Onze uitvaartadviseurs volgen bij indiensttreding de opleiding uitvaartleider van Docendo. Daarna wordt er een persoonlijk opleidingsplan opgesteld waarin afspraken worden vastgelegd tussen werkgever en werknemer. Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek kan een werknemer aangeven op welke gebieden hij/zij zich wil gaan ontwikkelen en een cursus of opleiding aandragen. De werkgever beoordeelt in overleg met de werknemer de relevantie en zal daarna afspraken maken over het te volgen traject.

Daarnaast investeren wij in een voor iedereen toegankelijke werkplek zodat ook mensen met een arbeidshandicap bij ons werkzaam kunnen zijn. Ook bieden wij ons personeel professionele begeleiding in het verwerken van de psychische belasting die zij kunnen ervaren in hun werkzaamheden. Dit in de vorm van een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Wekelijks is er een inloopuurtje voor onze uitvaartverzorgers. Tijdens deze gelegenheid vinden zij bij collega’s een luisterend oor en kunnen zij hun ervaringen en emoties met elkaar delen en verwerken.

2. Duurzame bedrijfsvoering

Wij streven ernaar om onze werkzaamheden zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Op onze uitvaartcentra worden energiescans uitgevoerd. Het laatste kwartaal van 2015 voeren we de eerste uit en vervolgens per half jaar 1 uitvaartcentrum. De energiebesparende aanbevelingen die uit een scan volgen en zich binnen vijf jaar terug verdienen zullen wij uit laten voeren. Bij vervanging van de verlichting kiezen we voor energiezuinige varianten.

Ons hoofdkantoor en uitvaartcentrum in Barendrecht wordt op een duurzame manier met grondwater verwarmd. Het papier en karton worden strikt gescheiden en zijn bestemd voor recycling. Batterijen worden gescheiden bewaard en ingeleverd bij een daarvoor bestemd inleverpunt.

Klink Uitvaart streeft naar digitalisering van bedrijfsprocessen. Afspraken worden per mail bevestigd en kostenopgave en factuur worden in toenemende digitaal verstuurd. Daarnaast maken we gebruik van een intranet waarop de dagelijkse bedrijfsprocessen worden bewaakt en waar alle medewerkers toegang hebben tot de meest actuele informatie. Dit voorkomt het onnodig en veelvuldig printen van mails en andere documenten en is dus minder milieubelastend.

3. Duurzame Inkoop

Bij de inkoop van onze producten maakt duurzaamheid altijd deel uit van de criteria. Wanneer er mogelijkheden zijn voor een duurzaam product of oplossing zullen we hier altijd voor kiezen. We gebruiken papier met het zowel het FSC als het Green Range-keurmerk en de koffie die wij schenken heeft het Max Havelaar fair trade label. Op dit moment wordt er door onze uitvaartadviseurs gebruik gemaakt van een leaseauto, de Peugeot 308 SW met een uitstoot van 82 gram/km. Volgend jaar wordt er in de keuze voor leaseauto’s rekening gehouden dat de CO2-uitstoot, maximaal 82 gram/km bedraagt.

4. Eerlijk zaken doen

Als duurzame onderneming willen we onze opdrachtgevers verzekeren van kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat houdt in dat wij niet werken op commissiebasis en beschikken over het Keurmerk Uitvaartzorg.(SKU) Daarmee staan wij garant voor zes zekerheden:

1. Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
2. Transparante kostenbegroting
3. Goede organisatie van de uitvaart
4. Bekwaam personeel
5. Doelmatige klachtafhandeling
6. Jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek

5. Het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven

Als duurzame onderneming hechten we ook veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Daarom steunen en sponsoren we Stichting DaDa. De stichting zet zich in voor kinderen in Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. Ook sponsoren we St. Vrienden van de Meander. De Meander biedt optimale woon- en zorgvoorzieningen en een breed palet aan faciliteiten, met als doel het optimale woon- en leefklimaat voor ouderen in stand te houden.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.

Stuur e-mail