Een uitvaart perfect verzorgen is een vak. Om dit vak goed uit te oefenen is kennis, ervaring en deskundigheid nodig. Om de kwaliteit van de dienstverlening binnen onze branche hoog te houden, blijven we ons ontwikkelen bij Klink Uitvaart. Het Keurmerk Uitvaartzorg garandeert deze kwaliteit.

Doelstelling

Het Keurmerk biedt bescherming aan de consument. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert de aangesloten ondernemingen jaarlijks op verschillende onderdelen van de dienstverlening. Ondernemingen die zich aanmelden bij het Keurmerk doorlopen een uitgebreide kwaliteitscontrole en ontvangen na afloop het officiële certificaat. Het certificaat wordt telkens voor drie jaar afgegeven. Dit betekent dus dat wanneer u een uitvaart laat verzorgen door een gecertificeerde uitvaart-onderneming, u verzekerd bent van een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

De zes zekerheden

De zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg bieden u als nabestaande duidelijkheid over de kwaliteit van uw uitvaartonderneming. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes eisen voldoet. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of zij nog aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen.
de kwaliteit van de dienstverlening.
 • HELDERE AFSPRAKEN OVER UITVOERING

  De uitvaartverzorger legt alle gemaakt afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze later wijzigen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

 • TRANSPARANTE KOSTENBEGROTING

  Ook de gemaakte prijsafspraken legt de uitvaartondernemer schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

 • GOEDE ORGANISATIE VAN DE UITVAART

  De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind. En stelt voor elke uitvaart een uitgebreid dossier samen.

 • BEKWAAM PERSONEEL

  Het personeel van de uitvaartverzorger is gekwalificeerd. Een uitvaartleider moet per jaar 50 punten verzamelen, waarbij hij tenminste 25 uitvaarten per jaar geregeld en/of uitgevoerd heeft in de laatste 2 jaar. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw uitvaart in goede handen is.

 • DOELMATIGE KLACHTENAFHANDELING

  De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Wanneer de klacht niet in samenspraak tussen de uitvaartverzorger en de opdrachtgever kan worden opgelost, wordt de klacht in behandeling genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

 • KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK

  Iedere Keurmerkhouder voert elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Op basis van de resultaten van dit onderzoek past de uitvaartverzorger waar nodig de dienstverlening aan.

Klachtenprocedure

Heeft u als opdrachtgever een klacht over de verzorging van de uitvaart? In eerste instantie dient u deze klacht met de uitvaartverzorger te bespreken. Mocht u in wederzijds overleg niet tot een oplossing komen, dan kunt u gebruik maken van de beroepsmogelijkheid van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Deze Stichting heeft voor de behandeling van klachten een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd, die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.

Stuur e-mail