Privacyverklaring website Klink Uitvaart

Dit is de Privacyverklaring van Klink Uitvaart B.V. (hierna te noemen “Klink Uitvaart”, “wij,” “ons” of “onze”), statutair gevestigd te (2909 VA) Capelle aan den IJssel aan de Fascinatio Boulevard 822. Klink Uitvaart is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24140625. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.klinkuitvaart.nl (de “Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale wetgeving die daaraan nadere invulling geeft.

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website (“Gebruikers“). Door het gebruiken van onze website gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig risico of enige schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze website.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u via een (contact)formulier of email aan ons verstrekt:

  • Naam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Adres;
  • Communicatie tussen Klink Uitvaart en u.

Daarnaast stemt u, door gebruik te maken van onze website, ermee in dat wij de volgende gegevens verzamelen.

Logfile informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, uw locatiegegevens indien u deze deelt, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Wij verzamelen uw IP-adres niet. Bovendien is uw IP-adres voor ons niet zichtbaar, zelfs indien u die optie wel aan hebt staan in uw browserinstellingen. U kunt dit eventueel gemakkelijk wijzigen. Omdat uw IP-adres voor ons niet zichtbaar is, kunnen wij u niet als persoon identificeren indien u gebruik maakt van onze website. Wij zullen uw niet-identificeerbare gegevens niet vergelijken met andere, ons beschikbare, gegevens om uw identiteit vast te stellen.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om het verkeer en de trends op de website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer of andere apparaten naar onze website. Dit gaat over de webpagina’s die u bezoekt, add-ons die wij gebruiken en de functionaliteiten van onze website waarvan u gebruik maakt. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen of wijzigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij kunnen u op geen enkele wijze persoonlijk identificeren. U kunt deze cookies gemakkelijk van uw computer verwijderen door deze uit de systeemmap ‘Cookies’ te verwijderen. Ook kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u niet automatisch cookies wilt toestaan. Google Analytics installeert een permanente cookie op uw webbrowser, maar deze kan u niet persoonlijk identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en te delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google privacyverklaring’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.

Klink Uitvaart gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren.

Als u voor de eerste keer onze website bezoek zullen wij u vragen cookies toe te staan. U kunt dit weigeren. Als u dit weigert kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website.

Google

Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor YouGoogle Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – te installeren voor uw webbrowser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Andere diensten (zie onderstaand) waar wij gebruik van maken verzamelen gegevens omtrent het gedrag van bezoekers van onze website. Deze informatie is niet aan een persoon te koppelen en geven ons uitsluitend inzicht in de kwaliteit van onze website en onze diensten. Deze informatie gebruiken wij om onze website en services te optimaliseren.

Google Analytics

Analyseert uw bezoek aan onze website. Verstrekt daarover statistische gegevens die op geen enkele wijze persoonlijk identificeerbaar zijn.

Hotjar

Analyseert uw bezoek aan onze website. Verstrekt daarover statistische gegevens die op geen enkele wijze persoonlijk identificeerbaar zijn.

Facebook Business

Bij een bezoek aan onze website koppelen we een pixel aan uw profiel. Deze pixel kan gegevens verzamelen overeenkomstig het privacy-, cookie- en gebruikersbeleid van Facebook. Deze gegevens worden door Facebook verzameld en zijn voor ons niet inzichtelijk, maar wel bruikbaar voor bijvoorbeeld het aanbieden van advertenties. Voor meer informatie kunt u via uw facebookprofiel onder instellingen de beleidsverklaringen van Facebook raadplegen.

Mailchimp

Op het moment dat u uw naam en emailadres achterlaat op de website en u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Klink Uitvaart worden deze gegevens ook gedeeld met Mailchimp om de nieuwsbrief aan u te kunnen versturen.

Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze website te ondersteunen en verbeteren door:

  • het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website en services;
  • de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website;
  • technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
  • nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen;

Communicatie

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, mogen wij uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door onderaan onze e-mails op ‘afmelden’ te klikken.

Hoe worden uw gegevens gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. Wel kunnen wij niet-identificeerbare gegevens, met het oog op ons gerechtvaardigd belang, delen met derden voor zover dit niet in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, om gebruik te kunnen maken van de services van deze derden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze derden en ons om verantwoord met deze gegevens om te gaan. Ook kunnen wij (persoons)gegevens die ons beschikbaar zijn delen omwille van een door een bevoegde overheidsinstantie gegeven bevel, of ingeval een ander wettelijk voorschrift.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die door derden zonder onze toestemming, door een inbreuk of wettelijke overtreding of misdrijf van ons worden gestolen/gekopieerd of anderzijds, onverminderd onze verantwoordelijkheid adequate maatregelen te nemen dit te voorkomen.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Klink Uitvaart, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een van onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze privacyverklaring moeten opvolgen.

Beveiliging en veiligheid

Klink Uitvaart heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Klink Uitvaart kan echter niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Klink Uitvaart. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Het gebruik van de website en de informatie die daar wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd is versleuteld met een SSL-certificaat. U herkent dit aan het slotje en de groene letters in de URL-balk.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bewaart Klink Uitvaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden, onverminderd onze verantwoordelijkheid voor en verplichtingen tot het voeren van een deugdelijke administratie en gegevensbeleid. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of wettelijke verplichting.

Rechten van betrokkenen

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt laten wijzigingen of verwijderen indien deze bijvoorbeeld onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar avg@klinkuitvaart.nl of via een brief.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u contact met ons opnemen via avg@klinkuitvaart.nl of via een brief.

Wijzigingen

Klink Uitvaart kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. Tevens geldt dat deze privacyverklaring te allen tijde wordt ge-update teneinde te voldoen aan wetswijzigingen en andere vereisten en verplichtingen.

Toepasselijkheid recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van een juridische procedure is de rechtbank te Rotterdam, gevestigd aan het Wilhelminaplein 100-125, bevoegd kennis te nemen en de zaak te behandelen.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten zoals hierboven beschreven wilt inroepen, dan kunt u contact opnemen met Klink Uitvaart door een e-mail te sturen naar avg@klinkuitvaart.nl of een brief te sturen aan:

Klink Uitvaart

Scheldestraat 3
2991 AJ Barendrecht

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.

Stuur e-mail