Vastleggen van uw uitvaartwensen

Uw wensen wat betreft uw eigen uitvaart kunt u op verschillende manieren vastleggen. Bij overlijden voelen nabestaanden zich gesteund wanneer zij weten hoe de overledene dacht over zijn afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten, is het goed om tijdig alles over uw uitvaart, financiën en uitvaartverzekering vast te leggen.

Wilsbeschikking

Middels een laatste wilsbeschikking kan men zijn wensen omtrent de eigen uitvaart kenbaar maken aan de nabestaanden. In de wilsbeschikking legt men op voorhand zaken vast, zoals de keuze voor crematie of begrafenis, de invulling van de afscheidsdienst de wijze van opbaren, voorkeur voor het type graf, bestemming van de as of bijvoorbeeld de wijze van condoleren.

Een wilsbeschikking moet gedateerd en ondertekend zijn. Doe dit samen met een tweede persoon. Deze kan de verklaring mede-ondertekenen en erop toezien dat de uitvaart volgens wens zal worden uitgevoerd. Bij leven kan men ook met een uitvaartondernemer de eigen uitvaart vooraf bespreken. Zo kan tot in detail de uitvaart geregeld worden: van de keuze voor crematie of begrafenis, tot de muziek die gespeeld mag worden of de consumpties bij de koffietafel.

Levenstestament

Een levenstestament is een notariële akte waarin men zaken regelt zoals de verdeling van de nalatenschap, de benoeming van een executeur die de zaken afwikkelt en bijvoorbeeld de voogdij over minderjarige kinderen. Omdat een testament niet direct openbaar komt na overlijden, kan men de wensen met betrekking tot de eigen uitvaart beter laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking, of de executeur opdragen dat de laatste wilsbeschikking uitgevoerd wordt.

Een levenstestament regelt zaken die bij leven al gelden. In deze akte legt men persoonlijke wensen vast in het geval men niet meer in staat is tot zelfstandig handelen, door bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte. In een levenstestament kunnen één of meerdere personen gevolmachtigd worden die de zaken regelen wanneer iemand wilsonbekwaam is geworden, waaronder de uitvaartwensen.

Contact

Hoe kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitvaartzorg. Voor het melden van een overlijden zijn wij 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.

Stuur e-mail